NVE: Meir regnflaum framover

Ifølgje Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil det bli mellom 20 og 40 prosent auke i flaumvassføringa i fleire vassdrag dei neste 100 åra.

Venstre og fulltids­studenten

Eit viktig poeng for Venstre har vore at det skal kunne vere mogleg å vere fulltidsstudent og at studentar skal kunne få bruke meir tid på lesesalen i staden for å måtte sitte i kassa på Rema 1000 for å skulle få endane til å møtast, skriv Daniel Gangeskar, ungdomskandidat for Sogn og Fjordane Venstre, i dette innlegget.

Lakse­mysteriet er løyst

Biologar har analysert prøvene som vart sendt inn av den lange, slanke laksen Bjørn Tore Løkkebø tok i Lærdalselvi. Mykje tyder på at det kan bli fleire slike individ i elva framover.

Naturleg sunn jord

Gullvatn, grasklipp og ugras utan frø. Det er mykje som er gratis, som er godt for hagen.

Last fleire saker

Til toppen