No med karakter

Nissan Micra har ikkje gjort stort ut av seg dei seinare åra. No kjem ei heilt ny utgåve det svingar meir av.

NVE: Meir regnflaum framover

Ifølgje Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil det bli mellom 20 og 40 prosent auke i flaumvassføringa i fleire vassdrag dei neste 100 åra.

Venstre og fulltids­studenten

Eit viktig poeng for Venstre har vore at det skal kunne vere mogleg å vere fulltidsstudent og at studentar skal kunne få bruke meir tid på lesesalen i staden for å måtte sitte i kassa på Rema 1000 for å skulle få endane til å møtast, skriv Daniel Gangeskar, ungdomskandidat for Sogn og Fjordane Venstre, i dette innlegget.

Last fleire saker

Til toppen