Praksis hos HMR Hydeq: – Får teste fagområda på reelle jobbar

Ein gong i halvåret er yrkeselevane frå Årdal vidaregåande skule på besøk hos ulike bedrifter for å få erfaring. Denne gongen er seks av dei utplassert tre veker hos ei av dei største industribedriftene i regionen.

Last fleire saker

Til toppen