Odd gjer seg klar til å ta imot besøkande frå heile fylket