Internasjonalt teater held fyrste framsyning i Lærdal