I tidligere tider da fornuften hadde godt rotfeste i Årdal stod Årdal Kommune selv for renovasjon.

Så dukket det opp moderne idemakere som mente at tiden var inne til å få en bedre renovasjonsordning. Da kom SIMAS inn som redningen og tilbød sine tjenester, sansynligvis etter forespørsel fra ansvarlige i Årdal Kommune.

En skulle tro at tjenestene ikke skulle bli dårligere, prisen skal jo justeres, ikke ned, men opp.

At trilling av søppeldunker skal tillegges hjemmetjenestens ansatte kan ikke være et edruelig ment forslag?

Dessverre stod jeg ikke i første rekke når IQ blev tildelt, men også vi som ikke har oppjustert kommunal IQ må ha mulighet til å få tjenestene som vi tidligere hadde og til en lavere pris.

Nå må jeg innrømme at søppeldunktrilling ikke foreløbig er et problem for meg. Årdal Kommune sin avgjørelse om å benytte seg av SIMAS sine tjenester er en grov feilvurdering.

Jeg er overbevist om at søppelbilkjørerne fortsatt er i stand til å fortsatt hente søppeldunkene øverst i Veidavegen, bare den kommunale viljen er tilstede.

Så gjenstår det, Magnus og Lillian Kvam, å tro på at opprydderne i Årdal Kommune ser problemet og er villige til å revurdere saken slik at vi som skattebetalere får fornyet sin tillit til kommunal fornuft.

Fortsatt god vinter med håp om en god søppelordning for oss alle.