Er det på skulen elevane skal lære seg å bruke mobilen på ein «trygg» måte?