Knut (5) fekk helse på dronninga. Spesielt éin ting stod høgare på prioriteringslista