Fluor-utslepp er framleis eit problem: Både Hydro og «folk flest» må ta grep