– Når eg les at det brenn i Lærdal, vekkjer det vonde minner