Opning av teknologiparken: – Ein av dei største merkedagane me har hatt