Etterspurt tilbod på plass: – Vil setta fokus på å ta vare på ting