Ikkje fleirtal for sommaropen barnehage: – Det må vera brukarane som avgjer kva behov ein har