Nedslakting av villreinstammen vil koste 100 millionar