Slåande avgjersle frå Statsforvaltaren: Olav må leggja planane på hylla