Statnett ser alvoret i Sogn: – Posi­tivt at dei tek initia­tivet