– På innsida har eg lyst å riste litt i dei som eig hus og berre brukar dei eit par veker i året