Nestenulukke på E16: Unngjekk frontkollisjon på sekundet