Å satse i sentrum er ikkje lenger ei sjølvfølge. Erling (75) er unntaket