Den komande hytteverten fekk eit vått møte med Lustrafjorden