Kommunane får sjølve bestemme kommunevåpen og kommuneflagg