Turistane har forlate toga, og neste sesong planleggjast: – Når det er stille ute, er det hektisk inne