Barn og unge om krigen: – Trur meir på konkrete tiltak enn klapping på Stortinget