Frode gjer seg klar for store investeringar: – Folk må ikkje tru at me legg ein milliard på bordet

Frode Einarsen reknar med investeringar opp mot ein milliard når Billagstomti skal verta ny. Men det skal meir til for å stressa han.

På denne tomta skal det skje store ting dei neste åra. Foto: Inger Helgestad