Her badar dei jula inn: – Me satsar på å overleva i år òg