- Om det kjem berre to eller tre, så skal me møte dei som treng det