Bålforbodet har tredd i kraft. Vidar ber sogningane om å bruke sunn fornuft