Mariann og mannen har teke over den lokale bokhandelen