No skal det ryddast opp i bygda: – Var ein spontan tanke