Trass trufaste kundar - ikkje alle er like nøgd med dei få varm-mat tilboda som er tilgjengeleg i bygda