Jula skal vere for alle, og det vert ikkje annleis i år: – Det handlar om å gje ei positiv oppleving