Endeleg kom dei fruktbare dagane til Leikanger igjen