Bøndene bad om 11,5 milliardar kroner – dette er Støre-regjeringa sitt tilbod