E-CO Energi kjøper vasskraftproduksjonen til Hafslund