Skeptisk til flytting av bussparkering. Vil koste over fire millionar meir i året