Overraska over at regjeringa vektlegg kost/nytte så sterkt