Bondelaget meiner ulvesituasjonen er uhaldbar: – Fryktar blodig sommar i 2020