Oppveksten med frivillig arbeid har gjeve Ivar retninga i livet: – Det ligg i blodet