Gymloftet: — Er avhengig av tilskot for å «overleva»