Prisen på kunstgjødsel er på veg opp – det vil få konsekvensar for Ole Bjarne