Så høge verdiar av kvikksølv at Mattilsynet åtvarar folk å eta brosme