Ein gang- og sykkelveg ved E16 i Flåm, mellom Bjørkhamarneset og Dorganeset, er mellombels stengt.

Årsaka er fare for steinsprang i området, det melder vegtrafikksentralen klokka 16:59 fredag ettermiddag.

Vakter er tilstades for å ivareta sikkerheita for trafikantene.