Anders innstilt som første leiar i Vestland Bondelag. Årdøl blir med han i styret