Etter tretten år kom avgjerda som opnar for kraftproduksjon i Fardalselvi