– Håpar damene vil fortsetta slik at eg slepper å skyta åleine. Elles er det no berre meg og karane