Frå måndag av blir det meir og meir fysisk undervisning her