Snøskred øydela bygget. Opprustinga vil koste over 30 millionar