Her skal dei oppretta eigen bemanningssentral: – Det handlar om å førebu seg på framtida