Her vert det snart opna for trafikk: –Det skal gå alvorleg gale om me ikkje får opna til jul