Sender brev til fylket: Meiner Sogndal ikkje treng påbygg