– Personane som var i huset blir tekne hand om av eit kriseteam