Mens nokre skrur ned straumen held andre på som før: – Ikkje om å gjere å fyre for kråkene heller